Tabea Dürr Textil Fine Art
schwedisch english deutsch Fåglars namn Fiskskinn Nötter Pattern-connected embroidery CV
purpurhøne
PURPURHUHN
Purple Hen

78cm x 80cm
linen/cotton, silk
embroidery, natural dyeing
(Nucella lapillus, Cochineal)

Gilded Flicker (detail)
95cm x 166cm
linen, silk and metallic thread
weave, embroidery
private collection


BLAURACKE
blåråka
Blue Rook

64cm x 57cm
linen
embroidery, Indigo dyeing

Fåglars namn

Under fågelnamn träffas de och går i dialog med varandra, bygger relationer. Jag är nyfiken och följer dem med nål och tråd och några tygbitar. Ibland kräver de guld av mig eller en viss färg – för att jag skall få vara med.
Men så en dag flyger de iväg. Lämnar ett tomrum efter sig med konturerna till en fågel. Ett tomrum som jag bara kan fylla med längtan – eller med täta stygn.

Bildformen som jag använder mig av heter emblem och har sina rötter i 1500-talet. 1531 publicerades den första emblemboken ”Emblemata” av den italienska juristen Andrea Alciato i Augsburg.
Emblem i denna betydelse refererar till en kombination av bild och text som skall leda till en självreflekterande process. Eller: Bild och text utgör tillsammans en annan betydelse än vad det gör var och en för sig.

Herons
ca 200cm x 120cm
cotton, linen, silk and metal thread
weave, natural dye with Peucedanum ostruthium
embroidery: couching and pattern-connected embroidery
detail

 

 

K o n t a k t: tabeadu@gmail.com    > Impressum